Follow Us:

Adriacert

Home Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka

Globalizacija i sve brži tehnološki razvoj postavili su izazove u zaštiti osobnih podataka građana EU. Svakim danom obrađuje se i razmjenjuje sve više osobnih podataka građana skupljenih od pravnih osoba u svrhu obavljanja njihove djelatnosti.

Danas se više od 250 milijuna Europljana svakodnevno služi internetom u poslovne i socijalne svrhe. Koristeći internet na taj način, građani istovremeno dijele i puno osobnih podataka, što ih čini ranjivijima na moguće rizike i neovlašteno otkrivanje privatnih informacija. U društvu koje se temelji na protoku podataka, Europska unija uvela je GDPR kao odgovor na takve izazove. Do prije godinu dana, akronim GDPR mnogima je bio velika nepoznanica kojoj se nije pridavala velika pozornost, no danas je GDPR postao naša svakodnevnica.

Što je zapravo GDPR?

Prema povelji Europske unije o temeljnim pravima svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose, te se takvi privatni podaci moraju obrađivati u utvrđene svrhe i na temelju suglasnosti osobe o kojoj je riječ. Iako je 1995. godine Europska unija donijela Direktivu 95/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, zbog vrlo brzog tehnološkog razvoja i novih načina obrade podataka javila se potreba za novom uredbom. Nakon prijelaznog razdoblja i četiri godine priprema, na snagu je stupila Uredba (EU) 2016/679, odnosno Opća uredba o zaštiti podataka GDPR (General Data Protection Regulation). Ova Uredba o zaštiti podataka najviše se, dakako, odnosi na tvrtke koje u svrhu svog poslovanja prikupljaju velike količine podataka. Nova Uredba o zaštiti podataka dodatno je ojačala prava građana, te im omogućuje pravo na veću informiranost, veću kontrolu i upravljanje osobnim podacima. Od sada je moguće svoje podatke korigirati, izbrisati ili zatražiti njihovu kopiju. Uredbom se omogućava i pravo na transfer svojih vlastitih osobnih podataka, primjerice u promjeni pružatelja elektroničke pošte. Moguće je saznati za koje potrebe su uzeti osobni podaci te koliko dugo će biti pohranjeni. Također, Uredba  pravno i tehnološki regulira zaštitu pojedinca i protok njegovih osobnih podataka. Osobni podaci ovom Uredbom su zaštićeni bez obzira na tehnologiju koja se koristi pri prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka, što znači da je tehnološki neutralna. GDPR donosi i bolje propise za EU tvrtke. Nekadašnjih 28 različitih zakona o zaštiti podataka, odsada su objedinjeni u jednom skupu propisa. Uredbom je integriranje zaštite podataka u proizvode i usluge tvrtki postalo bitan dio poslovanja čime se tvrtke potiču na inovativnost i razvoj novih ideja, metoda i tehnologija za zaštitu osobnih podataka.

Općom uredbom o zaštiti podataka smanjuje se nepovjerenje građana, a trgovačkim društvima se pomaže da pridobiju i zadrže povjerenje potrošača. Kako god, zaštita osobnih podataka građana ne bi smjela ostati samo briga, već temeljno pravo EU koje je potrebno kvalitetno zaštititi.

                                                                                                                                             Iva Boljat

error: Content is protected !!