Follow Us:

Adriacert

Home O nama

ADRIACERT d.o.o. je međunarodno certifkacijsko tijelo. Pokrivamo Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Makedoniju, Kosovo i Crnu Goru.  Certificiramo sustave upravljanja usklađene prema ISO i ostalim međunarodnim normama.

Misija

Pružanje vrhunskih profesionalnih usluga certifikacija sustava upravljanja na principima procesnog pristupa temeljenog na rizicima sa dodanom vrijednošću za klijenta. Podizanje poslovne sposobnosti naših klijenata.

Vizija

Postati i ostati pouzdan i cijenjen partner privatnom i javnom sektoru u regiji u ocjenjivanju sustava upravljanja prema međunarodnim normama.

Politika

ADRIACERT temeljni slogan: Naše znanje je Vaša prednost

Poslovna politika ADRIACERT d.o.o. usmjerena je u potpunosti zadovoljavanju potreba i očekivanja klijenata u postupku certificiranja sustava upravljanja sukladno međunarodno priznatim normama, zakonima i propisima. Kroz svoje usluge prenosimo i razmjenjujemo znanja i iskustva u uvjerenju da tako doprinosimo razvoju društva koje se temelji na znanju te proizvodima i uslugama najbolje kvalitete.Na taj način želimo doprinijeti unapređivanju sposobnosti klijenata koji djeluju na domaćem i međunarodnom tržištu.

Svojim radom težimo neovisnosti i nepristranosti stavljajući svoje raspoloživo znanje i sredstva u funkciju pružanja usluga, koje su uvijek na raspolaganju svima pod jednakim uvjetima bez obzira na njihovu veličinu, područje djelovanja ili sjedište. Naše djelovanje je javno i neprofitno te nije usmjereno prema stjecanju dobiti već u pravcu pomaganja razvoja klijenata.

Kvalitetu svojih usluga jamčimo stručnošću, javnim radom, poštivanjem normi,zakona i propisa koji reguliraju poslovanje certifikacijskih tijela s naglaskom na neovisnost od bilo kakvih savjetničkih usluga u uspostavi sustava upravljanja. Naša akreditacija na nacionalnoj razini dokaz je kvalitete i dodatno jamstvo našim klijentima.

Za zaposlenike i vanjske suradnike auditore biramo motivirane visokoprofesionalne osobe s poduzetničkim razmišljanjem i ponašanjem, koji širinom svojih ideja, stručnošću, kompetencijama i bogatim praktičnim iskustvom te obrazovanjem i osposobljenošću stalno poboljšavaju kvalitetu usluga ADRIACERT d.o.o.

Javnim otvorenim i objektivnim informacijama, o našim uslugama, cijenama i procesu certificiranja pridajemo posebnu važnost. Postavili smo si zahtjevan cilj da udjel na tržištu ostvarimo u poštenom i transparentnom nadmetanju s visokom kvalitetom i inovativnošću usluga i prepoznatljivim imidžom. Zbog toga smo spremni na razmjenu iskustava i suradnju s nacionalnim i međunarodnim organizacijama i osobama uzimajući aktivno učešće u nacionalnim i međunarodnim strukovnim udruženjima, odborima i komisijama.

Sposobni smo pronaći cjelovita rješenja za svakog klijenta i omogućiti mu lakši i uspješniji nastup na domaćem i stranom tržištu.

Izjava o nepristranosti

ADRIACERT djeluje potpuno nepristrano i jednako prema pojedincima, tvrtkama i ustanovama svih djelatnosti, struktura i veličina u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Usluge ADRIACERT-a otvorene su svim organizacijama pod istim uvjetima bez obzira na njihovu djelatnost, veličinu ili sjedište.

Odluke ADRIACERT-a temelje se samo na objektivnim pokazateljima sukladnosti s odabranom normom ili propisom i postignutim objektivnim rezultatima te na njih ne mogu utjecati drugi interesi.

Zaposlenici i suradnici ADRIACERT-a ne pružaju savjetničke usluge tvrtkama koje certificiraju i izbjegavaju svaki sukob interesa. ADRIACERT ne auditira druga certifikacijska tijela, niti provodi interne audite u organizacijama koje certificira. ADRIACERT ne koristi usluge savjetničkih organizacija za podugovaranje audita. Kako bi se izbjegli svi potencijalni sukobi interesa i prijetnje nepristranosti, ADRIACERT provodi analize rizika i djeluje proaktivno pri izbjegavanju sukoba interesa, te ne prihvaća certificiranje sustava upravljanja u organizacijama u slučajevima kada postoji sumnja da su savjetničke usluge provedene na način koji dovodi u pitanje nepristranost ili kada povezanost organizacije i certifikacijskog tijela predstavlja neprihvatljiv rizik za nepristranost.

Certifikacijske aktivnosti ADRIACERT-a se nikad ne promoviraju zajedno sa uslugama savjetničkih organizacija, niti odabir bilo koje savjetničke tvrtke može utjecati da postupak auditiranja klijenta bude jednostavniji, lakši, brži ili jeftiniji.

error: Content is protected !!