Radinprint

Uspješno smo 10.08.2018.g.  certificirali i dodijelili akreditirani ISO 9001:2015 certifikat cijenjenoj organizaciji Radinprint d.o.o. u Svetoj Nedelji.