Follow Us:

Adriacert

Home Certificiranje

Zašto odabrati ADRIACERT:

 • Naši auditori su osobe u prosjeku sa 30-tak godina radnog staža i u prosjeku oko 17-18 godina savjetničkog i auditorskog iskustva u raznim vrstama organizacija privatnog i javnog sektora.
 • U našem timu imamo inženjere, ekonomiste, liječnike, kemičare, pravnike, tehnologe, te magistre i doktore znanosti.
 • U potpunosti se pridržavamo pravila auditiranja u skladu sa IAF obaveznim dokumentima, što jamči konkurentnu cijenu i jasnu kalkulaciju troškova bez skrivenih nepredviđenih izdataka.
 • Cijeli naš certifikacijski proces je pod kontrolom vlastitog softverskog rješenja, kojeg smo razvili za vlastite potrebe.

….i na kraju: pod stalnim smo nadzorom Hrvatske Akreditacijske Agencije.

Certifikacijski proces – kako do željenog certifikata

Organizacija koja želi uvesti sustav upravljanja prema odabranoj normi  i pripremiti se za certifikaciju treba učiniti sljedeće:

  • Donijeti odluku o uvođenju sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću, …itd.)
  • Izraditi Plan Projekta (važno kod velikih organizacija i složenih sustava upravljanja)
  • Odrediti jednu odgovornu osobu (menadžera kvalitete, ili okoliša ili integriranog sustava)
  • Osigurati dovoljno informacija i edukaciju za rukovoditelje, interne auditore i zaposlenike
  • Izraditi dokumentaciju sustava upravljanja
  • Primjenjivati propisane dokumente u svojem poslovanju održavanjem zapisa
  • Provesti interni audit
  • Otkloniti moguće nesukladnosti
  • Izraditi ocjenu uprave

… i pozvati ADRIACERT te pokrenuti proces certifikacije.

Postupak provođenja certifikacijskog audita i izdavanja certifikata ADRIACERT-a

 • Uspostava kontakta s ADRIACERT-om, dostava osnovnih podataka o organizaciji koja se želi certificirati,
 • ADRIACERT dostavlja obvezujuću ponudu
 • Prihvaćanje ponude i sklapanje ugovora
 • Provjera dokumentacije sustava upravljanja – izvještaj o auditu I. faze
 • Dogovor termina za audit u organizaciji (izrada plana audita)
 • Provođenje audita u cijeloj organizaciji – izvještaj o auditu II. faze
 • Donošenje odluke o izdavanju ADRIACERT certifikata koju donosi direktor ADRIACERT-a temeljem  tehničkog pregleda certifikacijskog procesa.

Napredna tehnika auditiranja

Ukoliko je u vašoj organizaciji izgrađen sustav upravljanja koji je procesno orijentiran, prepoznati su i dokumentirani vertikalni i horizontalni procesi koji se mjere i njima se upravlja, uspostavljen je sustav poboljšanog upravljanja zadovoljstvom korisnika,   uspostavljen je sustav upravljanja rizicima, tada naši auditori mogu provesti naprednu tehniku auditiranja. Samo i jedino od takvog sustava upravljanja i od takvog audita vaša organizacija će imati dugoročnu poslovnu korist i siguran rast.  Provjerite nas.

Certifikat

Certifikat vrijedi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju. Po isteku tog roka provodi se recertifikacijski audit koji je po sadržaju sličan, ali po obujmu kraći od certifikacijskog audita. Najčešće recertifikacijski audit traje oko 2/3 vremena koliko je trajao prvi certifikacijski audit. Tijekom trogodišnjeg perioda provodi se svake godine jedan kratki nadzorni audit kako bi se provjerilo kontinuirano održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.

Predcertifikacija

Osim certifikacije sustava prema navedenim normama, temeljem čega se izdaje adekvatan certifikat, nudimo i opciju pred-certifikacije, odnosno, pred-certifikacijskog audita. Dakle, provodi se audit kao na certifikaciji, te se nakon toga klijentu dostavlja vrlo sažeti izvještaj o svim nedorečenostima i propustima.

Predcertifikaciju predlažemo tvrtkama koje su radile na svojem sustavu samostalno bez savjetnika, koje su nesigurne u provedeni interni audit i koje na certifikaciji žele imati potpuno čistu situaciju. Svakako se preporuča onim tvrtkama  koje su certifikat dobile od raznih neprovjerenih i neakreditiranih certifikacijskih tvrtki, gdje izgrađeni sustav praktički ne postoji.

Predcertifikacija je također vrlo korisna ukoliko želite provjeriti da li je vaša organizacija spremna za primjenu naprednih tehnika auditiranja.

Predcertifikacijski audit je zaseban projekt, koji se zasebno plaća temeljem ugovora o pred-certifikaciji.

Važna napomena: predcertifikacijski audit nikako ne može biti priznat kao certifikacijski.

Ukoliko želite ugovoriti pred certifikaciju molimo kliknite OVDJE.

error: Content is protected !!