superlatively good bang bus. xnx

Follow Us:

Adriacert

accreditated certification body - what we do and how we do it

Home Certificiranje

Zašto odabrati ADRIACERT:

 • Naši auditori su osobe u prosjeku sa 30-tak godina radnog staža i u prosjeku oko 17-18 godina savjetničkog i auditorskog iskustva u raznim vrstama organizacija privatnog i javnog sektora.
 • U našem timu imamo inženjere, ekonomiste, liječnike, kemičare, pravnike, tehnologe, te magistre i doktore znanosti.
 • U potpunosti se pridržavamo pravila auditiranja u skladu sa IAF  i ostalim obaveznim dokumentima, što jamči konkurentnu cijenu i jasnu kalkulaciju troškova bez skrivenih nepredviđenih izdataka.
 • Cijeli naš certifikacijski proces je pod kontrolom svjetskog softverskog rješenja, koji je razvijen samo za potrebe certifikacijskih tvrtki.
 • Naš rad redovito prate i nadziru dvije akreditacijske agencije.
 • Također smo akreditirani za sustave ISO/IEC 27001:2022 i ISO 22301:2019, kod druge najveće akreditacijske agencije na svijetu. Našu akreditaciju možete provjeriti OVDJE:  U postupku je i akreditacija za sustav ISO/IEC 20000-1:2018 te također i za ISO 37001:2016
 • U cijelom poslovnom odnosu sa našim klijentima u potpunosti poštujemo privatnost, poslovnu tajnu te održavano nepristranost. Izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i sprečavanju sukoba interesa možete pročitati OVDJE.
 • Certifikacijski proces je strogo kontroliran i nadziran, a odvija se u skladu sa Općim uvjetima poslovanja ADRIACERTa, koje možete pročitati OVDJE.

Certifikacijski proces – kako do željenog certifikata

Organizacija koja želi uvesti sustav upravljanja prema odabranoj normi  i pripremiti se za certifikaciju treba učiniti sljedeće:

  • Donijeti odluku o uvođenju sustava upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnošću, …itd.) koju potpisuje direktor organizacije
  • Imati osigurana sredstva za troškove rada na implementaciji sustava, te za potrebe certifikacije
  • Izraditi Plan Projekta (važno kod velikih organizacija i složenih sustava upravljanja)
  • Odrediti jednu odgovornu osobu (menadžera kvalitete, ili okoliša ili integriranog sustava)
  • Osigurati dovoljno informacija i edukaciju za rukovoditelje, interne auditore i zaposlenike
  • Izraditi dokumentaciju sustava upravljanja
  • Primjenjivati propisane dokumente u svojem poslovanju održavanjem zapisa
  • Provesti interni audit
  • Otkloniti moguće nesukladnosti
  • Izraditi ocjenu uprave

… i pozvati ADRIACERT te pokrenuti proces certifikacije.

Postupak provođenja certifikacijskog audita i izdavanja certifikata ADRIACERT-a

 • Uspostava kontakta s ADRIACERT-om, dostava osnovnih podataka o organizaciji koja se želi certificirati
 • Temeljem vaše web prijave ADRIACERT će vam dostaviti Upitnik o klijentu. Molimo da ga što detaljnije popunite, kako bismo izračunali točan broj audit dana koje moramo provesti u Vašoj organizaciji u cijelom certifikacijskom ciklusu.
 • ADRIACERT dostavlja obvezujuću ponudu te ugovor.
 • Po primitku elektronske poruke o prihvaćanju ponude i ugovora, pokreće se formalni certifikacijski proces kako je dalje navedeno…
 • ADRIACERT će Vam predložiti audit tim te zatražiti vaše prihvaćanje audit tima.
 • Provođenje audita 1. stupnja.
  • Može se provesti  kod Vas u organizaciji ukoliko se radi o većoj organizaciji, više lokacija, smjenski rad, opasno radno okruženje. Obići ćemo vaše lokacije, upoznati se sa procesima i pregledati dokumentaciju sustava.
  • Ukoliko se radi o manjoj organizaciji koja svoj posao obavlja većinom kao uredski, audit 1. stupnja može se provesti bez izlaska na teren samo pregledom Vaše dokumentacije.
 • Izrada i dostava izvještaja o auditu 1. stupnja.
 • Usklađenje termina za audit 2.stupnja u Vašoj organizaciji
 • Izrada i dostava Plana audita
 • Provođenje audita 2.stupnja u cijelog organizaciji ili metodom uzorkovanja  što ovisi o veličini i broju lokacija
 • Izrada i dostava konačnog izvještaja o auditu 2. stupnja
 • Provođenje tehničkog prijema cijelog certifikacijskog projekta temeljem kojeg se donosi odluka o izdavanju ADRIACERT certifikata koju donosi direktor ili voditelj certifikacije ADRIACERT-a.
 • Isporuka certifikata i certifikacijskih markica

Napredna tehnika auditiranja

Ukoliko je u vašoj organizaciji izgrađen sustav upravljanja koji je procesno orijentiran, prepoznati su i dokumentirani vertikalni i horizontalni procesi koji se mjere i njima se upravlja, uspostavljen je sustav poboljšanog upravljanja zadovoljstvom korisnika,   uspostavljen je metodološki ispravan sustav upravljanja rizicima, tada naši auditori mogu provesti naprednu tehniku auditiranja. Samo i jedino od takvog sustava upravljanja i od takvog audita vaša organizacija će imati dugoročnu poslovnu korist i siguran rast.  Provjerite nas.

Certifikat

Certifikat vrijedi tri godine od dana donošenja odluke o njegovom izdavanju. Po isteku tog roka provodi se recertifikacijski audit koji je po sadržaju sličan, ali po obujmu kraći od certifikacijskog audita. Najčešće recertifikacijski audit traje oko 2/3 vremena koliko je trajao prvi certifikacijski audit. Tijekom trogodišnjeg perioda provodi se svake godine jedan kratki nadzorni audit kako bi se provjerilo postojanje kontinuiteta održavanja i poboljšavanja sustava upravljanja.

Certifikacijski znakovi

Nakon uspješno provedenog certifikacijskog audita i nakon dostave certifikata, ADRIACERT klijentu dostavlja certifikacijski znak (u digitalnom obliku) kojim se ističe da je organizacija certificirana i da posluje u skladu sa normom za koju se znak odnosi. Certificirana organizacija može certifikacijski znak staviti na svoje promotivne materijale u skladu sa Uputom o upotrebi certifikacijskog znaka. U tijeku trajanja suspenzije certifikata, isticanje i korištenje certifikacijskog znaka nije dozvoljeno. Uputu za korištenje znaka je moguće preuzeti OVDJE.

Provjera certifikata

Ispravnost, autentičnost i valjanost bilo kojeg našeg certifikata možete provjeriti dostavom  njegovog serijskog broja na: certifikacije@adriacert.hr, ili pozivom na +385 1 770 7273.

Suspenzija certifikata

U slučaju  suspenzije certifikata, organizacija više ne smije isticati da je nositelj ADRIACERT certifikata, te isti mora vratiti ADRIACERT-u. Certifikacijski znak je obavezno ukloniti sa svih materijala gdje je bio istaknut (web stranice, pro-materijali, memorandumi….itd).

U slučaju da u roku od 6 mjeseci od suspenzije nisu otklonjeni uzroci suspenzije, dolazi do trajnog povlačenja certifikata.

Suspenzija ADRIACERT akreditacije

U slučaju da je ADRIACERT-u suspendirana akreditacija, tada svi izdani certifikati vrijede još 6 (šest) mjeseci od trenutka stupanja na snagu suspenzije ADRIACERT akreditacije. ADRIACERT će svoje korisnike obavijestiti o toj situaciji. U slučaju nastanka takve situacije mi ćemo se truditi da do prestanka suspenzije dođe u najkraćem mogućem roku.

Predcertifikacija

Osim certifikacije sustava prema navedenim normama, temeljem čega se izdaje adekvatan certifikat, nudimo i opciju pred-certifikacije, odnosno, pred-certifikacijskog audita. Dakle, provodi se audit kao na certifikaciji, te se nakon toga klijentu dostavlja vrlo sažeti izvještaj o svim nedorečenostima i propustima.

Predcertifikaciju predlažemo tvrtkama koje su radile na svojem sustavu samostalno bez savjetnika, koje su nesigurne u provedeni interni audit i koje na certifikaciji žele imati potpuno čistu situaciju. Svakako se preporuča onim tvrtkama  koje su certifikat dobile od raznih neprovjerenih i neakreditiranih certifikacijskih tvrtki, gdje izgrađeni sustav praktički ne postoji.

Predcertifikacija je također vrlo korisna ukoliko želite provjeriti da li je vaša organizacija spremna za primjenu naprednih tehnika auditiranja.

Predcertifikacijski audit je zaseban projekt, koji se zasebno plaća temeljem ugovora o pred-certifikaciji.

Važna napomena: predcertifikacijski audit nikako ne može biti priznat kao certifikacijski.

Ukoliko želite ugovoriti pred certifikaciju molimo kliknite OVDJE.

busty cougar alexis diamonds gets bbc anal.amateur swingers horny teen baby toying the hell out of her pussy.