superlatively good bang bus. xnx

Follow Us:

Adriacert

accreditated certification body - what we do and how we do it

Home 26000

ISO 26000:2010 – Smjernice za izgradnju sustava društvene odgovornosti

Poslovanje i organizacije ne djeluju u vakuumu. Njihov odnos prema društvu i okruženju u kojem djeluju ključni je čimbenik u njihovoj sposobnosti da nastave učinkovito djelovati. Također se odnos prema društvu sve više koristi kao mjera ukupne uspješnosti organizacije te može biti ključan faktor prilikom dobivanja i ugovaranja poslova.

ISO 26000 daje smjernice o tome kako tvrtke i organizacije mogu djelovati na društveno odgovoran način. To znači djelovanje na etički i transparentan način koji pridonosi fizičkom i mentalnom zdravlju pojedinaca i dobrobiti društva.

ISO 26000: 2010 daje smjernice za sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, te obuhvaća:

  • pojmovi i definicije povezane s društvenom odgovornošću;
  • temelje, trendove i karakteristike društvene odgovornosti;

    ISO 26000 – znači biti odgovoran prema zaposlenicima i prema društvu
  • načela i prakse koje se odnose na društvenu odgovornost;
  • temeljne teme i pitanja društvene odgovornosti;
  • integraciju, provedbu i promociju društveno odgovornog ponašanja u cijeloj organizaciji i kroz svoje politike i praksu unutar svoje sfere utjecaja;
  • identificiranje i uključivanje dionika; i
  • priopćavanje obveza, izvedbe i druge informacije vezane uz društvenu odgovornost.

ISO 26000: 2010 ima za cilj pomoći organizacijama u doprinosu održivom razvoju. Namjera je poticati organizaciju da nadilazi zakonitost, priznajući da je poštivanje zakona temeljna dužnost svake organizacije i bitan dio njezine društvene odgovornosti. Namjera je promicanja zajedničkog razumijevanja na području društvene odgovornosti, te u dopunjavanju drugih instrumenata i inicijativa za društvenu odgovornost, a ne zamijeniti ih.

Pri primjeni ISO 26000: 2010 preporuča se da organizacija uzme u obzir društvenu, okolišnu, pravnu, kulturnu, političku i organizacijsku raznolikost, kao i razlike u ekonomskim uvjetima, dok je u skladu s međunarodnim normama ponašanja.

ISO 26000: 2010 nema  namjeru spriječiti razvoj nacionalnih standarda koji mogu biti specifičniji i zahtjevniji. Organizacija može na temelju ovog standarda razviti svoj vlastiti interni standard društvene odgovornosti. Smjernice ISO 26000 se mogu ugraditi u postojeći sustav kvalitete organizacije.

Zatražite od vašeg savjetnika da u vaš sustav kvalitete ugradi elemente ove norme, kako bi u konačnici vaš poslovni sustav bio usporediv sa najboljim poslovnim praksama poznatih, cijenjenih i društveno odgovornih organizacija i vama olakšao poslovanje.

Implementacijom ove norme Vaša organizacija  ispunjava jedan od ciljeva održivog razvoja UN-a.

busty cougar alexis diamonds gets bbc anal.amateur swingers horny teen baby toying the hell out of her pussy.