superlatively good bang bus. xnx

Follow Us:

OSIGURAJTE POSLOVNI RAST PUTEM NAŠE CERTIFIKACIJE

KADA IZVRSNOST ODLUČUJE
mechin

Vrhunska usluga

Naš akreditirani sustav upravljanja i stalna kontrola jamči vam kvalitetu naših usluga, te profesionalni i individualni pristup svakom projektu

Vrijedne i napredne ideje

Napredna tehnika auditiranja – Procesno auditiranje sa dodanom vrijednošću temeljeno na rizicima znači poboljšanje vašeg poslovnog sustava i dugoročnu dodanu vrijednost

Prihvatljive cijene

Nema skrivenih troškova. Cijena se izračunava prema propisanim IAF pravilima

Menadžeri su nas prepoznali

Menadžeri vodećih kompanija koji žele više od provjere sukladnosti povjerili su nama certifikaciju svojih sustava upravljanja zato, jer

VAS MI USMJERAVAMO PREMA USPJEHU

Povjerite kako vaša organizacija može doprinijeti ostvarenju ciljeva održivog razvoja prema UN Agenda 2030 dokumentu.

SUSTAVI UPRAVLJANJA

ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom. Ovim certifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija posjeduje sređen, upravljan i poboljšavan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije, upravljanih poslovnih procesa i provođenih internih audita. Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja. ISO 9001: 2015 specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom kada organizacija:

mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruži proizvode i usluge koji zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve, mora pokazati sposobnost da kontrolira i upravlja svojim procesima i rizicima ima za cilj poboljšati zadovoljstvo kupaca kroz učinkovitu primjenu sustava, uključujući procese za poboljšanje sustava i osiguranje sukladnosti s kupcima i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

Prednosti certificiranja ISO 9001 za vašu organizaciju:

Procesi identificirani, dokumentirani, mjereni i upravljani

Pruža  menadžmentu učinkoviti alat za upravljanje organizacijom

Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva

Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije

U nekim je zemljama obavezna za javne natječaje

Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima

Povećava sigurnost radnih mjesta i podiže motivaciju

Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih troškova

Pruža kontinuiranu procjenu i poboljšanje

Kao certificiranoj organizaciji, povećava udio na tržištu

Održavanje zadovoljnih kupaca i stjecanje potencijalnih kupaca

Povećanje marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 9001 za vaše klijente:

Poboljšana kvaliteta proizvoda i usluga

Dugoročno osiguranje kvalitete

Dostava na vrijeme

Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa nadalje

Manje povrata robe i pritužbi na usluge

Izgradnjom sustava kvalitete i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 4, 8, 9, 17 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 14001:2015 Sustav upravljanja ekologijom i zaštitom okoliša

ISO 14001:2015 Sustav upravljanja ekologijom i zaštitom okoliša. Ovim certifikatom organizacija dokazuje da ima sređen, upravljan i poboljšavan poslovni sustav, putem kontrolirane dokumentacije. Aspekti okoliša definirani su analizom rizika te su poduzete sve preventivne radnje kako sebi došlo do zagađenja okoliša. Procesi su pod kontrolom i sustavom se upravlja. Norma ISO 14000 pruža praktične alate za tvrtke i organizacije svih vrsta koji žele upravljati svojim ekološkim odgovornostima.

ISO 14001: 2015 i njene prateće norme poput ISO 14006: 2011 usredotočuju se na sustave zaštite okoliša. Drugi standardi u obitelji usredotočeni su na specifične pristupe kao što su auditi, komunikacija, označavanje i analiza životnog ciklusa, kao i ekološki izazovi kao što su klimatske promjene.

ISO 14001: 2015 postavlja kriterije za sustav upravljanja okolišem i može se certificirati. Izraduje okvir koji tvrtka ili organizacija može slijediti za uspostavu učinkovitog sustava upravljanja okolišem. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na njegovu djelatnost ili sektor.

Korištenje ISO 14001: 2015 može osigurati sigurnost tvrtki i zaposlenika te vanjskih dionika te da se utjecaj na okoliš mjeri i poboljšava.

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vašu organizaciju:

Konkurentna i financijska prednost kroz poboljšanu učinkovitost i smanjene troškove

Za javne natječaje i natječaje za bespovratna sredstva može biti uvjet

Poboljšava korporativnu sliku i vjerodostojnost

Nadzire i kontrolira aktivnosti prema okolišu, sada i u budućnosti

Usklađenost sa sadašnjim i budućim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Aktivan stav prema okolišu kroz povećanu svijest o okolišu

Štiti imovinu i dioničare tvrtke

Razvija i poboljšava pristup poslovnim partnerima i potencijalnim klijentima

Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO 14001 za vaše klijente:

Poboljšana kvaliteta i usluge

Uspostavljeno povjerenje i vjerodostojnost

Smanjene pritužbe i sudski troškovi

Nadzire onečišćenje i smanjuje otpad

Osnažuje korisnike koji aktivno sudjeluju u ekološkom angažmanu da rade s tvrtkom koja promiče zajedničku etiku zaštite okoliša

Izgradnjom sustava upravljanja ekologijom i zaštitom životne okoline i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 2, 3, 6, 12, 13, 14 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu zamjenjuje OHSAS 18001:2007. Norma mnogo dublje zalazi u područje odgovornosti menadžmenta i može se izvrsno integrirati sa ostalim normama koju poštuju novu strukturu visoke razine (HLS). ISO 45001: 2018 specificira zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću (OH & S) na radu i daje smjernice za njegovu uporabu kako bi organizacijama omogućio siguran i zdrav rad, sprečavanjem ozljeda na radu i lošeg zdravlja te proaktivnim poboljšanjem svojim OH & S izvedbom.

ISO 45001:2018 primjenjuje se na bilo koju organizaciju koja želi uspostaviti, implementirati i održavati sustav upravljanja OH & S-om radi poboljšanja zdravlja i sigurnosti na radu, uklanjanja opasnosti i minimiziranja rizika OH & S (uključujući nedostatke u sustavu), iskorištavanja OH & S mogućnosti i adresiranja OH & S menadžmenta nesukladnosti sustava povezanih s njegovim aktivnostima.

ISO 45001: 2018 pomaže organizaciji da postigne željene ishode svog OH & S sustava upravljanja. U skladu s politikom OH & S organizacije, predviđeni ishodi sustava upravljanja OH & S uključuju:

a) stalno poboljšanje performansi OH & S;

b) ispunjavanje zakonskih uvjeta i drugih zahtjeva;

c) postizanje ciljeva OH & S.

ISO 45001: 2018 primjenjuje se na bilo koju organizaciju bez obzira na veličinu, vrstu i aktivnosti. Primjenjuje se na rizike OH & S pod kontrolom organizacije, uzimajući u obzir čimbenike kao što su kontekst u kojem organizacija djeluje te potrebe i očekivanja svojih radnika i drugih zainteresiranih strana.

ISO 45001: 2018 ne navodi specifične kriterije za OH & S performanse.

ISO 45001: 2018 omogućuje organizaciji, putem svog OH & S sustava upravljanja, integraciju drugih aspekata zdravlja i sigurnosti, kao što je dobrobit zaposlenika.

ISO 45001: 2018 ne bavi se pitanjima kao što su sigurnost proizvoda, oštećenja imovine ili utjecaja na okoliš, osim rizika za radnike i druge relevantne zainteresirane strane.

ISO 45001: 2018 može se koristiti u cijelosti ili djelomično kako bi se sustavno poboljšalo upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu. Međutim, tvrdnje o sukladnosti s ovim dokumentom nisu prihvatljive osim ako su svi njezini zahtjevi ugrađeni u sustav upravljanja OH & S organizacije i ispunjeni bez izuzeća.

Prednosti certificiranja ISO 45001  za vašu organizaciju:

Uklanja ili minimizira rizik za zaposlenike

Za javne natječaje i natječaje za bespovratna sredstva može biti uvjet

Doprinosi zdravijem  i sigurnijem radnom okruženju

Smanjena bolovanja i izostanci sa posla, veća radna učinkovitost

Pokazuje povjerenje u vašu organizaciju

Smanjuje prekide rada zbog nesreća na licu mjesta

Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost

Smanjuje vjerojatnost procesuiranja i novčanih kazni

Veća uključenost zaposlenika u zaštitu na radu

Povećava povjerenje dionika u organizaciju s međunarodno priznatim certifikatom

Potiče nove učinkovite postupke i procese

Prednosti certificiranja ISO 45001 za vaše klijente:

Poboljšana kvaliteta i usluge

Uspostavljeno povjerenje i vjerodostojnost

Smanjene pritužbe i sudski troškovi

Osnažuje korisnike koji aktivno sudjeluju u zaštiti na radu  da rade s tvrtkom koja promiče zajedničku etiku sigurnog radnog mjesta

Izgradnjom sustava upravljanja i osiguranja zdravog i sigurnog radnog okruženja i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 9, 3 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 37001:2016 Sustav upravljanja borbom protiv korupcije

ISO 37001:2016 Sustav upravljanja borbom protiv korupcije. Vrlo interesantan sustav, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sustavom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak maksimalno spriječiti svaku moguću koruptivnu aktivnost  u organizaciji i izvan nje. Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnih pitanja na svijetu. S više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posljedice su katastrofalne, smanjujući kvalitetu života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući povjerenje javnosti.

Ipak, unatoč naporima na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se riješio podmićivanja, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promoviraju etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, sustavi upravljanja protiv korupcije, određuju niz mjera koje pomažu organizacijama da spriječe, otkriju i rješavaju podmićivanje. To uključuje prihvaćanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nadzirati poštivanje primanja mita, obuku, procjenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih suradnika, provođenje financijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izvješćivanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sustava za sprječavanje mita ili poboljšati kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže smanjiti rizik od podmićivanja i može pokazati vašim dionicima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrola upravljanja antikorupcijom.

Prednosti certifikacije ISO 37001 za vašu organizaciju:

Pomaže u borbi protiv podmićivanja

Promiče etičku poslovnu kulturu

Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima

Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita

Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju

Pokazuje da vaša organizacija provodi, održava i poboljšava program usklađenosti s borbom protiv podmićivanja

Štiti tvrtku, imovinu, dioničare i direktore od podmićivanja

Štiti zviždače  (novi Zakon  u pripremi)

Potiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sustava borbe protiv podmićivanja u svojim organizacijama

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost

Uspostavlja povjerenje i vjerodostojnost kupcima

Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv davanja i/ili primanja mita

Odbija mogućnost ponude mita

Izgradnjom sustava upravljanja borbom protiv mita i korupcije i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj značajni doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 1, 2, 8, 16, 17 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 27001:2022 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

ISO 27001:2022 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. Sustav osiguranja informacijske sigurnosti. Na taj sustav izvrsno se i prirodno nadopunjuje uredba EU 679/2016, poznata kao GDPR (General Data Protection Regulation), o zaštiti osobnih podataka. Norma ISO / IEC 27001 pomaže organizacijama da osiguraju sigurnost svojih i tuđih podataka sa kojima raspolažu.

Upotreba ove obitelji normi pomoći će vašoj organizaciji da upravlja sigurnošću sredstava kao što su financijske informacije, vlastito intelektualno vlasništvo, pojedinosti zaposlenika ili informacije koje vam treće strane povjeravaju.

ISO / IEC 27001 je najpoznatija norma u obitelji koja osigurava zahtjeve za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS).

ISMS je sustavni pristup upravljanju osjetljivim informacijama o tvrtki kako bi one ostale sigurne. To uključuje ljude, procese i IT sustave primjenom procesa upravljanja rizikom.

Mogu pomoći malim, srednjim i velikim tvrtkama u bilo kojem sektoru kako bi se osigurala sigurnost informacija.

Prednosti certificiranja ISO / IEC 27001 za vašu organizaciju:

Pruža fizičku zaštitu i zaštitu radne okoline u svim procesima upravljanja

Pruža konkurentsku prednost

Za suradnju sa nekim financijskim institucijama može biti uvjet

Smanjuje troškove zbog incidenta i smanjenja ranjivosti organizacije

Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva

Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije

Komunicira pozitivnu poruku osoblju, kupcima, dobavljačima i dionicima

Integracija između poslovnih operacija i informacijske sigurnosti

Usklađivanje informacijske sigurnosti sa ciljevima organizacije

Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja ISO / IEC 27001 za vaše klijente:

Čuva intelektualno vlasništvo korisnika  i osigurava vrijedne informacije

Pruža povjerenje kupcima i dionicima u način upravljanja rizikom

Osigurava sigurnu razmjenu informacija

Osigurava da korisnici ispunjavaju zakonske obveze

Povećava zadovoljstvo isporuke vaše usluge ili proizvoda

Izgradnjom sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 8, 9, 11, 16  prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 22301:2019 Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

ISO 22301:2019 Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja. Norma je idealna za svaku organizaciju koja želi svojim klijentima dokazati da je izgradila procese i uvela sve mjere, kako bi bila u stanju svoju uslugu pružati 24 sata svaki dan u tjednu. (7×24). Kada se tvrtka suoči s prijetnjom iznenadnog poremećaja u poslovanju, sposobnost brze i učinkovite reakcije ključ je za njezino preživljavanje.

ISO 22301: 2019 specificira zahtjeve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, upravljanje, praćenje, pregled, održavanje i kontinuirano poboljšanje dokumentiranog sustava upravljanja kako bi se zaštitili, smanjili vjerojatnost pojave, pripremili, odgovarali i oporavili od ometajućih incidenata kada oni  nastaju.

Zahtjevi navedeni u ISO 22301:2019 generički su i namijenjeni su primjeni na sve organizacije ili njihove dijelove, bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije. Opseg primjene ovih uvjeta ovisi o operativnom okruženju i složenosti organizacije.

Prednosti certifikacije ISO 22301 za vašu organizaciju:

Uspostavlja okvir za identifikaciju, smanjenje i upravljanje prijetnjama za vašu organizaciju

Povećava organizacijsku produktivnost pomoću pristupa najboljoj praksi “Plan, Do, Check, Act” (Deming)

Za suradnju sa nekim financijskim institucijama može biti uvjet

Pokazuje poštivanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva

Smanjuje unutarnje i vanjske troškove revizije kontinuiteta poslovanja

Poboljšava vrijeme odgovora na incident i minimizira prijetnje

Organizacija stječe konkurentsku prednost s međunarodno priznatim standardom

Povećava povjerenje klijenata i pokazuje otpornost na stres i krizna stanja

Pruža kontinuiranu procjenu i poboljšanje

Prednosti ISO 22301 za vaše klijente:

Poboljšana usluga i sigurnost

Osigurava da klijent može računati na uslugu 7×24

Povećana povjerljivost i povjerenje

Usuglašena zakonska usklađenost

Manje incidenata i štete

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 50001:2018 Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću

ISO 50001:2018 Sustav upravljanja energetskom učinkovitošću. Vrlo interesantan i koristan sustav. Taj certifikat vrlo često se traži kod odobrenja nekih poticajnih sredstava iz EU. Učinkovito korištenje energije pomaže organizacijama uštedjeti novac, pomažući očuvanju resursa i rješavanju klimatskih promjena. ISO 50001 podržava organizacije u svim sektorima da učinkovitije koriste energiju, kroz razvoj sustava upravljanja energijom (EnMS).

ISO 50001 temelji se na modelu sustava upravljanja koji se kontinuirano poboljšava i koristi se za druge poznate norme kao što su ISO 9001 ili ISO 14001. To olakšava organizacijama da integriraju upravljanje energijom u sveukupne napore za poboljšanje kvalitete i upravljanja okolišem.

ISO 50001: 2018 pruža okvir zahtjeva za organizaciji da:

Razvije politiku za učinkovitije korištenje energije
Definira ciljeve kako biste ispunila ovu politiku
Koristi podatke kako bi bolje razumjela i donosila odluke o korištenju energije
Mjeri rezultate
Pregleda kako politika funkcionira i
Kontinuirano poboljšava upravljanje energijom.

Prednosti ISO 50001 certifikata za vašu organizaciju:

Smanjena emisija ugljičnog dioksida i emisije stakleničkih plinova

Ispunjavanje obveznih ciljeva ili zakonskih propisa o energetskoj učinkovitosti

U nekim je zemljama obavezan ukoliko ogranizacija ide na javne tendere

Smanjenje troškove energije

Povećanje vjerodostojnosti za korisnike i  dionike

Učinkovitije upravljanje rizikom

Pomoć u upravljanju postupkom donošenja odluka sa svim zaposlenicima

Pruža višem menadžmentu mogućnost  učinkovitijeg upravljanja procesima

Pokazuje sukladnost s kupcima, regulatornim i / ili druocfgim zahtjevima

Postavlja područja energetske odgovornosti i svijesti diljem organizacije

Poboljšava, prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima

Pruža kontinuiranu procjenu energetskih učinaka i poboljšanje istih

Prednosti ISO 50001 certifikata korisnicima:

Održivost poslovanja

Smanjenje troškova energije

Zelena proizvodnja

Manje onečišćen, zdraviji i sigurniji okoliš

Kvalitetniji i jeftiniji proizvodi i usluge

Energetska učinkovitost u cijelosti

Izgradnjom sustava upravljanja energetskom učinkovitošću i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 6, 7, 8, 9, 1 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 55001:2014 Sustav upravljanja imovinom (Asset Management)

ISO 55001:2014 Sustav upravljanja imovinom (Asset Management) Izvrstan i vrlo učinkovit sustav kojim organizacija dokazuje da su svoju imovinu stavili u funkciju stvaranja dodatne i/ili nove vrijednosti. Taj se sustav dobro integrira sa ISO 9001:2015 i ostalim normama iz nove generacije, a može jako dobro poslužiti kao temelj za implementaciju ISO 27001 i GDPR-a (ali nije uvjet). ISO 55001:2014 specificira zahtjeve za sustav upravljanja imovinom u kontekstu organizacije.

ISO 55001:2014 može se primijeniti na sve vrste imovine i za sve vrste i veličine organizacija.

Gotovo svaka organizacija treba ili želi postići više sa svojom imovinom. Ne samo kako minimizirati zastoje ili izgubljenu proizvodnju, već i kako dobro trošiti novac kako bi ostvarili dodanu vrijednost u svrhu organizacije.

U posljednjih nekoliko godina mnoge tvrtke počele su shvaćati važnost upravljanja imovinom kao strategije poduzeća koja će, ukoliko je ispravno implementirana, poboljšati financijske rezultate. Tipični rezultati sustava upravljanja imovinom uključuju poboljšanu kontrolu svakodnevnih aktivnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenje troškova povezanih s rizikom, usklađenost u regulatornim aktivnostima i smanjenje stopa neuspjeha. Opipljivi rezultati uključuju značajan porast profitabilnosti uz dramatičan pad jediničnih troškova.

Prednosti certificiranja ISO 55001 za vašu organizaciju:

Poboljšana učinkovitost upravljanja imovinom i kontrola njegovog životnog ciklusa

Smanjeni rizici i troškovi vlasništva nad imovinom

Identificira i potiče učinkovitije procesi uštede vremena

Pruža i održava rast poslovanja

Poboljšane performanse organizacije

Poboljšana kvaliteta proizvoda i / ili usluga

Planirane dugoročne investicijske mogućnosti

Poboljšana komunikacija i odnos među odjelima

Poboljšava ugled organizacije

Prednosti certificiranja ISO 55001 za vaše klijente:

Poboljšana kvaliteta i održivost usluga

Upravljani i kontrolirani rizik

Smanjuje troškove

Povećana vjerodostojnost

Manje povratnih proizvoda i / ili pritužbi

Izgradnjom sustava kvalitete i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 13485:2016 Sustav upravljanja proizvodnjom medicinskih uređaja

ISO 13485:2016

Sustav upravljanja proizvodnjom medicinskih uređaja Svaka organizacija koja proizvodi bilo kakve medicinske uređaje, ili potrošni materijal koji se koristi in vitro ili in vivo u zdravstvenim ustanovama, mora imati uveden taj sustav. Ovaj sustav je za takve organizacije zakonska obaveza. ISO 13485: 2016 određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u kojem organizacija mora dokazati svoju sposobnost isporuke medicinskih proizvoda i srodnih usluga koje dosljedno zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske regulative. Takve organizacije mogu biti uključene u jednu ili više faza životnog ciklusa, uključujući projektiranje i razvoj, proizvodnju, pohranu i distribuciju, instalaciju ili servisiranje medicinskih uređaja i projektiranje i razvoj ili pružanje povezanih aktivnosti (npr. Tehnička podrška). ISO 13485: 2016 također se može koristiti od strane dobavljača ili vanjskih stranaka koje isporučuju proizvode, uključujući usluge upravljanja kvalitetom, takve organizacije.

Zahtjevi ISO 13485: 2016 primjenjuju se na organizacije bez obzira na njihovu veličinu i bez obzira na njihovu vrstu, osim gdje je izričito navedeno. Gdje god se navedeni zahtjevi odnose na medicinske proizvode, zahtjevi se primjenjuju jednako i na povezane usluge koje isporučuje organizacija.

Procesi koje zahtijeva ISO 13485:2016, primjenjivi su na organizaciju, ali ih ne provodi organizacija, odgovorni su za organizaciju i vode se u sustavu upravljanja kvalitetom organizacije praćenjem, održavanjem i kontroliranjem procesa.

Prednosti implementacije sustava upravljanja ISO 13485 u vašoj organizaciji

Globalna  prepoznatljivost

Poboljšanje usklađenosti s pravnim i regulatornim ili ugovornim zahtjevima

Pomoć u praćenju učinkovitosti opskrbnog lanca

Povećana profitna marža

Poboljšana sigurnost proizvoda

Povećana učinkovitost poslovanja

Proaktivno otkrivanje i sprječavanje pogrešaka

Smanjenje troškova

Učinkovitije upravljanje rizicima

Povećana vjerojatnost ispunjavanja zahtjeva kupaca

Prednosti ISO 13485 certifikata za vaše klijente

Kvaliteta osigurava medicinske uređaje

Sigurni i učinkoviti medicinski uređaji

Niži skepticizam i povećano povjerenje za krajnjeg korisnika

Izgradnjom sustava upravljanja proizvodnjom sigurnih medicinskih aparata i pribora i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja  3, 6, 8, 9 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 39001:2012 Sustav upravljanja sigurnošću cestovnog transporta

ISO 39001:2012 Sustav upravljanja sigurnošću cestovnog transporta. Norma je primjenjiva za organizacije koje upravljanju i održavaju ceste (sigurnost prometa), ali isto tako i profesionalnim prijevoznicima (šleperi i autobusi) ISO 39001:2012 navodi zahtjeve za sustav upravljanja cestovnim prometom (RTS) kako bi omogućio organizaciji koja komunicira sa sustavom cestovnog prometa kako bi smanjila smrtnost i ozbiljne ozljede povezane s prometnim nesrećama na koje može utjecati. Zahtjevi iz ISO 39001:2012 uključuju razvoj i provedbu odgovarajuće RTS politike, razvoj RTS ciljeva i akcijskih planova, koji uzimaju u obzir zakonske i druge zahtjeve na koje se organizacija obavezala te informacije o elementima i kriterijima koji se odnose na RTS da organizacija identificira kao one koje može kontrolirati i one na koje može utjecati.

Prednosti certifikacije ISO 39001 za vašu tvrtku:

Poboljšava sliku tvrtke

Smanjuje prometne nesreće, čuva živote.

Povećava produktivnost

Poboljšava radno okruženje koje dovodi do većeg zadovoljstva zaposlenika

Smanjenje troškova na vozilima

Prednost u odnosu na konkurenciju

Konkurentska prednost u natječajima

Manje upravnih postupaka kod osiguravajućih društava

Predanost društvenoj odgovornosti poduzeća

Prednosti certifikacije ISO 39001 za vaše klijente:

Siguran i učinkovit cestovni prijevoz

Smanjene prigovora na usluge

Osigurava kvalitetu, sigurnost i pouzdanost

Usklađenost sa zakonom

Izgradnjom sustava upravljanja sigurnim cestovnim transportom i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 10, 11, 13  prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 29990:2010 Sustav upravljanja uslugama za neformalne obrazovne ustanove i treninge.

ISO 29990:2010 Sustav upravljanja uslugama za neformalne obrazovne ustanove i treninge. Ova norma je namijenjena za sva privatna učilišta. Može se dobro integrirati sa ISO 9001. Dakle, sustav za visoka učilišta kao npr. Vern, Algebra,…itd. ISO 29990: 2010, Školski sustavi za neformalno obrazovanje i osposobljavanje – Osnovni zahtjevi za pružatelje usluga, također će povećati transparentnost i omogućiti usporedbu na svjetskoj razini usluga podučavanja, nudeći jedinstvenu alternativu potkrijepljenu međunarodnim konsenzusom velikom broju nacionalnih usluga i standarda upravljanja koji sada postoje u području neformalnog obrazovanja.

Znanje postaje ključni čimbenik uspješnog korporativnog upravljanja u cijelom svijetu, a obrazovanje se sve više promatra kao poslovno orijentirana usluga.

Rastuća ekonomska važnost obrazovanja u globalnom društvu znanja stvorila je nove ekonomske prilike kao što je aktivnost koju stvara pružanje usluga za neprofitne učenike. Stoga osiguranje kvalitete postaje ključno pitanje.

Cilj ISO 29990: 2010 je pružiti generički model za kvalitetnu profesionalnu praksu i performanse te zajedničku referencu pružatelja usluga u podučavanju (LSP) i njihovih klijenata u oblikovanju, razvoju i pružanju neformalnog obrazovanja, osposobljavanja i razvoja ,

Norma potiče usredotočenost na učenika i rezultate procesa, te naglašava cijeli niz mogućnosti dostupnih za isporuku usluga obrazovanja.

Izgradnjom sustava upravljanja  neformalnog obrazovanja u visokoškolskim ustanovama i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 1, 4, 7, 8, 9  prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

HACCP Pravila osiguranja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane

HACCP Pravila osiguranja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane HACCP nije norma nego sustav propisa, kojim se samo na operativnoj razini osigurava zdravstveno i higijenski ispravnu proizvodnju. Analiza opasnosti i kritičnih točka kontrole. Sustav nadzora proizvodnje, skladištenja i distribucije hrane za identifikaciju i kontrolu povezanih zdravstvenih opasnosti. Cilj mu je sprečavanje kontaminacije, umjesto procjene krajnjeg proizvoda. Umjesto oslanjanja na inspektore hrane za otkrivanje problema sigurnosti hrane, HACCP prebacuje odgovornost proizvođaču hrane kako bi osigurao da je proizvod siguran potrošni materijal. Predložila je Komisija Codex Alimentarius za prehrambenu industriju općenito, a posebice industriju mesa, peradi i morskih plodova, usvojila ga je oko 150 zemalja.

Prednosti certifikacije HACCP za vašu organizaciju:

Održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

Pruža okvir za predanost menadžmentu, komunikaciju s dobavljačima i kupcima,

Angažiranje HACCP-a i drugih preventivnih planova koji osiguravaju sigurnost hrane

Predanost zadovoljstvu kupaca

Poboljšava ugled tvrtke

Usklađivanje s drugim međunarodno priznatim standardima

Pomaže smanjiti rizike sigurnosti hrane

Povećava transparentnost u odgovornosti za sigurnost hrane

Prednosti certificiranja HACCP  za vaše klijente:

Sigurna i zdravstveno ispravna hrana

Bolja kvaliteta u prehrambenoj industriji

Usklađenost proizvoda i usluga

Osigurava kvalitetu, sigurnost i pouzdanost

Izgradnjom sustava sigurnosti proizvodnje hrane i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 6, 8, 9, 12 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 22000:2018 Upravljanje sigurnošću hrane

ISO 22000:2018 Upravljanje sigurnošću hrane. Za razliku od HACCP pravila, ISO 22000 je potpuna upravljačka norma koja u sebi sadrži i cijeli sustav HACCP, ali se odnosi isto tako i na menadžment i kontekst poslovanja.
Verzija te norme je FSSC 22000 sigurnost dobavnog lanca, što također ADRIACERT certificira. ISO 22000 obitelj međunarodnih normi bavi se upravljanjem sigurnošću hrane.

Posljedice nesigurne hrane mogu biti ozbiljne i ISO norme za upravljanje sigurnošću hrane pomoći će organizacijama da identificiraju i kontroliraju opasnosti za sigurnost hrane. Kako mnogi današnji prehrambeni proizvodi više puta prelaze nacionalne granice, potrebne su međunarodne norme kako bi se osigurala sigurnost globalnog lanca opskrbe hranom.

ISO 22000: 2018 definira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane i može se certificirati. Definira što organizacija treba učiniti kako bi dokazala svoju sposobnost kontrole opasnosti za sigurnost hrane kako bi osigurala sigurnu hranu. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na veličinu ili položaj u prehrambenom lancu.

Prednosti certifikacije ISO 22000 za vašu organizaciju:

Održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću hrane

Pruža okvir za predanost menadžmentu, komunikaciju s dobavljačima i kupcima,

Angažiranje HACCP-a i drugih preventivnih planova koji osiguravaju sigurnost hrane

Predanost zadovoljstvu kupaca

Poboljšava ugled tvrtke

Usklađivanje s drugim međunarodno priznatim standardima

Pomaže smanjiti rizike sigurnosti hrane

Povećava transparentnost u odgovornosti za sigurnost hrane

Prednosti certificiranja ISO 22000 za vaše klijente:

Organizacija osigurava sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu

Bolja kvaliteta u prehrambenoj industriji

Usklađenost proizvoda i usluga

Osigurava kvalitetu, sigurnost i pouzdanost

Izgradnjom sustava upravljanja sigurnošću prehrambene proizvodnje i ADRIACERT certifkacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br. 6, 8, 9, 12 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 18295-1:2017 Upravljanje sustavom kontakt centara za klijente

ISO 18295-1:2017 Upravljanje sustavom kontakt centara za klijente ISO 18295-1: 2017 određuje zahtjeve za uslugama za kontaktne centre za klijente (CCC). Navodi okvir za bilo koji CCC koji ima za cilj pomoći klijentima i kontinuirano im pružati usluge koje proaktivno zadovoljavaju ili premašuju njihove potrebe.

ISO 18295-1: 2017 je primjenjiva i za kućne (zatvorene) i vanjske (treće strane) CCC-ove svih veličina, svih sektora i svih kanala interakcije, uključujući ulazne i odlazne. Određuje načine mjerenja učinkovitosti (KPI-ove) kada i gdje je to potrebno. Kontinuirani uspjeh i razvoj bilo koje organizacije se oslanja na razumijevanje nivoa očekivanja i percepcije svojih kupaca. Rezultati specifičnih istraživanja potrošača od strane Odbora za zaštitu potrošača i od strane ISO-a potaknuli su početni zahtjev tijelima članicama za procjenu interesa za standardizirani okvir za kontaktne centre usmjerene prema kupcima.
Standardi usluga važan su element izvrsnosti upravljanja uslugama; pomažu razjasniti očekivanja klijenata i zaposlenika, omogućiti upravljanje učinkom i podupirati klijenta i zadovoljstvo kupaca. ISO 18295-1 navodi zahtjeve i daje smjernice za unutarnje (zatvorene) kontaktne centre i vanjske kontaktne centre (pružatelje treće strane). Namijenjeno je za bilo kakvu interakciju s kupcem kontakt centra za klijente (CCC).

Implementacija ISO 18295-1 i ISO 18295-2 može stvoriti vrijednost za kupca, klijenta, zaposlenika i CCC, poboljšavajući robusnost i učinkovitost usluge i odnos klijenta / CCC, čime će CCC omogućiti da dostavi višu razinu korisničkog iskustva u ime klijenta.
ISO 18295-1 navodi zahtjeve za centre za kontakt s korisnicima (CCC), koje su ili interno ili upravljaju sa naručiteljem. Ona se bavi određenim aspektima proizvoda i usluga koji ostaju odgovornost klijentske organizacije, a ne CCC-a.
ISO 18295-2 navodi zahtjeve za organizaciju klijenta koji određuje CCC (in-house CCC i / ili outsourcer). CCC nije odgovoran za određene aspekte proizvoda i usluga koji ostaju odgovornost organizacije klijenta.
ISO 18295-2 ima za cilj osigurati da se očekivanja kupaca dosljedno zadovolje pružanjem i upravljanjem odgovarajućim aranžmanima s CCC-ima koji udovoljavaju zahtjevima standarda ISO 18295-1.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 17100:2015 Sustav upravljanja procesom prevoditeljskih usluga

ISO 17100:2015 Sustav upravljanja procesom prevoditeljskih usluga.  Vrlo primjenjivo u školama stranih jezika koje se bave i profesionalnim prevođenjem. ISO 17100: 2015 sadrži zahtjeve kvalitete za temeljne procese, resurse i druge aspekte potrebne za isporuku usluge prevođenja koja zadovoljava odgovarajuće specifikacije.

Primjena ISO 17100: 2015 također pruža sredstva pomoću kojih pružatelj prevoditeljskih usluga (TSP) može dokazati sukladnost određenih prevoditeljskih usluga s ISO 17100: 2015 i sposobnost svojih procesa i resursa za isporuku usluge prevođenja koja će zadovoljiti zahtjeve klijenta i druge primjenjive specifikacije.

Korištenje sirovih proizvoda iz strojnog prevođenja i naknadnog uređivanja izvan opsega ISO 17100: 2015.

ISO 17100: 2015 ne odnosi se na usluge tumača.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

EU 679/2016 - GDPR uredba EU

EU 679/2016 GDPR je uredba EU.  GDPR nije norma nego uredba, dakle, zakonska obaveza isto kao i FMC. Njezina obavezna primjena krenula je od 25.5.2018. godine, a kazne za neprimjenjivanje su nezamislive za naše podneblje. Radi se o sustavu zaštite osobnih podataka klijenata sa kojima organizacija radi. (banke, osiguravajuća društva, hoteli, bolnice, školske ustanove, privatno ugostiteljstvo, … itd.). Gotovo svi pravni subjekti, ali tu uredbu ne primjenjuju svi u istom obimu. GDPR se može preuzeti na linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR
Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679 je pravni propis EU o zaštiti podataka i privatnosti za sve pojedince unutar Europske unije. Ona se bavi manipulacijom osobnih podataka izvan EU. GDPR ima za cilj prvenstveno dati kontrolu građanima i stanovnicima nad njihovim osobnim podacima i pojednostaviti regulatorno okruženje za međunarodno poslovanje ujedinjenjem propisa unutar EU. GDPR zamijenjuje Direktivu o zaštiti podataka iz 1995. (Direktiva 95/46 / EZ).

Uredba je donesena 27. travnja 2016. godine. Ona je postala provediva od 25. svibnja 2018., nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja.

Za razliku od direktive, ne zahtijeva da nacionalne Vlade donesu zakonodavstvo i stoga je izravno obvezujuća i primjenjiva.

Pravilo se primjenjuje ako kontrolor podataka, organizacija koja prikuplja podatke iz EU rezidenata ili procesora, organizacija koja obrađuje podatke u ime kontrolora podataka kao što su pružatelji usluga, oblak ili subjekt podataka (osoba) je rezident EU. Uredba se također primjenjuje i na organizacije osnovane izvan EU ako prikupljaju ili obrađuju osobne podatke pojedinaca smještenih unutar EU. Prema Europskoj komisiji, “osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca, bilo da se odnosi na njegov privatni, profesionalni ili javni život. To može biti bilo što od naziva, kućne adrese, fotografije, adrese e-pošte, bankovni detalji, postovi na web stranicama društvenog umrežavanja, medicinske informacije ili IP adresu računala. ”

Uredba se ne odnosi na obradu osobnih podataka za nacionalne sigurnosne aktivnosti ili za provedbu zakona EU; Ipak, industrijske skupine koje se bave suočavanjem s mogućim sukobom zakona dovele su u pitanje može li se članak 48. GDPR-a pozvati da se spriječi da kontrolor podataka podliježe zakonima treće zemlje u postupanju u skladu s pravnim poretkom provedbe zakona ove zemlje , pravosudnim ili nacionalnim sigurnosnim tijelima da takvim tijelima daju osobne podatke jedne osobe EU, bez obzira na to nalaze li se podaci u EU ili izvan nje. Članak 48. navodi da se svaka presuda suda ili arbitražne odluke i bilo kakva odluka upravnog tijela treće zemlje koja od kontrolora ili izvršitelja traži da prenose ili otkrivaju osobne podatke, ne mogu se priznati ili izvršiti ni na koji način osim na temelju međunarodnog sporazuma, poput sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći koji postoji između treće zemlje (izvan EU) i EU ili države članice. Paket za reformu zaštite podataka obuhvaća i posebnu Direktivu o zaštiti podataka za sektor policije i kaznenog pravosuđa koji pruža pravila o razmjeni osobnih podataka na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Prednosti certificiranja GDPR za vašu organizaciju:

Postavlja kontrolu nad obradom i protokom podataka o osobama

Podiže sigurnost zaposlenika i povjerenje u organizaciju

Provode se analize rizika obzirom na povredu privatnosti i moguću ugrozu zaštite osobnih podataka (PIA i DPIA )

Omogućava zaposleniku uvid u podatke koje organizacija vodi o njemu

Smanjuje mogućnost krađe podataka i identiteta

Postavlja područja odgovornosti diljem organizacije

Prikupljanje i obrada podataka zaposlenika ne provodi se bez njihove suglasnosti

Integracija između poslovnih operacija i sigurnosti osobnih podataka

Usklađivanje zaštite privatnosti i informacijske sigurnosti sa ciljevima organizacije

Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti

Prednosti certificiranja GDPR za vaše klijente:

Komunicira pozitivnu poruku osoblju, kupcima, dobavljačima i dionicima

Čuva privatnost zaposlenika i vaših poslovnih partnera

Pruža povjerenje kupcima i dionicima u način upravljanja rizicima (PIA i DPIA)

U kombinaciji sa ISO 27001 osigurava sigurnu razmjenu informacija

Izgradnjom sustava zaštite privatnosti osobnih podataka i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

FMC - Financijsko upravljanje i kontrole u javnom sektoru

Sustav unutarnjih kontrola (FMC) u funkciji je dobrog financijskog upravljanja te je usklađenje sa FMC propisima i njegova primjena obavezna za sve organizacije javnog sektora koje upravljaju javnim sredstvima, bez obzira radi li se o budžetskim ili van budžetskim korisnicima sredstava. FMC se može certificirati.
Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.

Financijsko upravljanje predstavlja usmjeravanje i kontroliranje financijskih učinaka poslovanja radi ostvarenja poslovnih ciljeva, koristeći pri tome sredstva na pravilan, etičan, ekonomičan, djelotvoran i učinkovit način.

Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća sve poslovne procese koji vode k ostvarenju poslovnih ciljeva, a uspostavlja se u svim ustrojstvenim jedinicama institucije, koje u skladu s danim ovlastima i odgovornostima ostvaruju te ciljeve. Odgovorna osoba institucije odgovorna je za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije.
Rukovoditelji ustrojstvenih jedinica odgovorni su za razvoj sustava unutarnjih kontrola u svom djelokrugu rada.

Za koordinaciju aktivnosti vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola na razini korisnika proračuna zadužena je ustrojstvena jedinica nadležna za financije. Ustrojstvene jedinice za financije imaju zadaću biti potpora rukovoditeljima u preuzimanju upravljačke odgovornosti za financijske učinke.

Sustav unutarnjih kontrola temelji se na pet međusobno povezanih komponenti koje su detaljno razrađene u Okviru za razvoj sustava unutarnjih kontrola, koji je sastavni dio Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Okvir uvažava brojne zakone i podzakonske propise i pravilnike koji uređuju pojedina područja poslovanja, ali i svoje specifičnosti i posebnosti u poslovanju institucija koje razvijaju sustave unutarnjih kontrola.

 

Prednosti FMC certifikacije za organizaciju:

Jasno je definirana strategija razvoja

Procesi su prepoznati, dokumentirani, mjereni i upravljani

Definirane su smjernice za upravljačku odgovornost

Utvrđeni su pokazatelji uspješnosti, na temelju kojih je omogućeno izvješćivanje o postignutim rezultatima i učincima

Realizacija poslovnih ciljeva usklađena je sa strateškim planom, financijskim planom i operativnim planovima i programima, odobrenim proračunom i zakonskim propisima

Upravljanje rizicima koji mogu utjecati na ostvarenje poslovnih ciljeva postaje efikasno i mjerljivo

Za certifikaciju vašeg FMC sustava slobodno se obratite na:

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

ISO 41001:2018 Facility Management (Upravljanje objektima)

ISO 41001:2018 Facility Management (Upravljanje objektima) ISO 41001: 2018 određuje zahtjeve za sustav upravljanja objektima (FM) kada organizacija:

a) treba pokazati i dokazati efikasno i učinkovito upravljanje objektima koje podržava ciljeve i zahtjeve organizacije;

b) ima za cilj dosljedno zadovoljavanje potreba zainteresiranih stranaka i primjenjivih zahtjeva;

c) ima za cilj održivost u globalno konkurentnom okruženju.

Zahtjevi navedeni u ISO 41001:2018 specifični su za FM sektor i namijenjeni su primjeni na sve organizacije ili njihove dijelove, bilo javnog ili privatnog sektora, i bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije ili geografsku lokaciju.

Sve kompleksnije, tržište globalnog upravljanja objektima (FM) bit će vrijedno 1 bilijun dolara do 2025. godine – a to je samo ono što je prepoznato. FM je disciplina koja treba uravnotežiti brzo promjenjive potrebe i zahtjeve različitih dionika koji služe učinkovitim, sigurnim i održivim poslovnim potrebama. To utječe na zdravlje i dobrobit svih onih koji dolaze u kontakt s organizacijom i pokrivaju širok spektar područja uključujući troškove popunjenosti (drugi najviši nadzemni dio u gotovo svakoj organizaciji), korištenje prostora, održavanje, sigurnost, čistoću, okoliš i još mnogo toga.
ISO 41001, – Zahtjevi s uputama za uporabu, objavljeni u travnju 2018. godine, sa svrhom da  FM timovi postignu optimalnu učinkovitost. Oslanjajući se na međunarodnu najbolju praksu, novi normizirani  sustav upravljanja predstavlja mjerilo za razvoj i vođenje učinkovitog strateškog, taktičkog i operativnog FM režima. Norma će također pomoći organizacijama koje žele outsourcing FM-a, jer oni pružatelji usluga koji su u mogućnosti pokazati usklađenost sa normom, pružiti će im jamstvo glede njihovog pristupa i procesa.
Predsjedavajući ISO tehničkog odbora koji je razvio standard, rekao je da će ISO 41001 pomoći organizacijama na više načina uspostavljanjem zajedničkog pristupa skupu procesa koji se mogu provoditi diljem svijeta.
“Svaka organizacija, velika ili mala, ima neki element upravljanja objektima. To je složena disciplina koja izravno utječe na sve, budući da je riječ o prostorima koje zauzimamo i kako ti prostori zadovoljavaju potrebe ljudi koji ih svakodnevno koriste.
“ISO 41001 je prva norma takve vrste za upravljanje objektima i ima potencijal da stvori stvarne razlike u organizacijama poboljšanjem zdravlja i sigurnosti radne snage, smanjenjem njihovog utjecaja na okoliš i značajnim uštedama i učinkovitosti.”

Prednosti certificiranja ISO 41001  za vašu organizaciju:

Uklanja ili minimizira rizik za zaposlenike

Doprinosi zdravijem i sigurnijem radnom okruženju

Regulira ugovorne odnose sa angažiranim podugovaračima

Pokazuje povjerenje u vašu organizaciju angažiranu na održavanju objekata

Smanjuje prekide rada zbog nesreća na licu mjesta

Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost

Smanjuje vjerojatnost procesuiranja i novčanih kazni

Povećava povjerenje dionika u organizaciju s međunarodno priznatim standardom

Potiče nove učinkovite postupke i procese

Prednosti certificiranja ISO 41001 za vaše klijente:

Poboljšana kvaliteta i usluge

Rizik od prekida rada klijenta je pod kontrolom, upravljan i minimiziran

Svi elementi poslovanja regulirani su ugovorima

Incidentna stanja i ad-hoc zahvati rješavaju se promptno

Uspostavljeno povjerenje i vjerodostojnost

Smanjene pritužbe i sudski troškovi

Klijent je u potpunosti posvećen svojem poslovanju

Izgradnjom sustava upravljanja objektima  i ADRIACERT certifikacijom, Vaša organizacija sudjeluje i daje svoj doprinos  ostvarenju ciljeva održivog razvoja br.  8, 9, 11 prema Agenda 2030.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

EN 15017:2005 Sustav upravljanja gradskim grobljima

EN 15017:2005 Sustav upravljanja gradskim grobljima. Norma je vrlo primjenjiva u raznim komunalnim tvrtkama koja upravljaju gradskim grobljima. Preporuča se i implementacija ISO 9001 zajedno sa EN 15017. Komunalne tvrtke također su obveznici implementacije GDPR-a. Ovaj europska norma propisuje uvjete za pružanje pogrebnih usluga i ne odnosi se na tehničke zahtjeve vezane za uslugu. Zahtjevi na zdravlje i sigurnost na radu nisu obuhvaćeni ovom Europskom normom.
Koji su osnovni principi EN 15017:2005 norme?
1. Europska norma EN 15017:2005 osigurava kvalitetu pogrebnih usluga, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima uz poštivanje lokalnih propisa koji su na snazi.
2. Norma je namijenjena uspostavljanju transparentnosti pogrebnih usluga, principa i cjenovne politike za potrošače. Sadrži okvirne preporuke koje uključuju odredbe nacionalnih zakona te tradiciju etičkih, kulturnih i regionalnih pogrebnih obreda, kao i higijenska i ekološka razmatranja.
3. Normom se propisuju odgovarajuće usluge kao i informacijski zahtjevi koji moraju biti ispunjeni od strane poslovodstva Udruge odnosno direktora pogrebnog poduzeća. Norma zaokružuje profil strukovnih kvalifikacija i dodatnog usavršavanja obrazovanja članova poslovodstva odnosno direktora pogrebnog poduzeća, ali i drugog stalno zaposlenog osoblja.
Zašto je potrebna  ova norma?
Potrebna nam je zbog unapređenja vlastitog rada, povećanja učinkovitosti, konkurencije te zadovoljstva korisnika i radnika zaposlenih organizacijama koje pružaju posmrtne usluge.
Ili, drugim riječima, uvođenje ove norme u poslovanje posmrtnih udruga znači da će se raditi organiziranije, discipliniranije, odgovornije i uz stalni napredak, da će se sve bitne aktivnosti dokumentirati, a sve spoznaje koristiti za trajno unapređivanje kvalitete rada.

Pozovite nas: +385 1 770 7273  ili pošaljite ispunjen upitnik

WE DO NOT USE COOKIES

Upit za ponudu

busty cougar alexis diamonds gets bbc anal.amateur swingers horny teen baby toying the hell out of her pussy.